0918439966

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Túi rác trung 55 x 65cm KL GB-05

44.000 

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Túi đựng rác đại KL 90 x 120cm GB-08

44.000 

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

TÚI RÁC TRUNG 55 X 65CM KL GB-05

44.000 

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

TÚI RÁC ĐẠI KL 64X78 GB-06

44.000 

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

TÚI RÁC ĐẠI KL 90 X 120CM GB-08

44.000 

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Túi đựng rác Free size

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Túi rác cuộn

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Túi rác cuộn Long Biên