0918439966

BẢO HỘ LAO ĐỘNG/ Labor protection

Con lăn dính bụi các loai

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng cọ xoong

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng rửa bát (Lưới)

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng rửa bát (mút xốp)

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Miếng rửa bát xanh nhám

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Móc treo Hòa Hợp 8888

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Móc treo quần áo bằng gỗ

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Móc treo quần áo nhôm 3kg

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Móc treo Quần Áo Nhựa màu xanh lá

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Dép da Bitis SIMO92-NAD-C

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Dép đi trong nhà NIKE R-0809

ĐỒ DÙNG VỆ SINH/Sanitary equipment

Dép nhựa ba sao gai HY-618