0918439966

Trình ký nhựa Shuter

Trình ký nhựa Shuter

Xuất xứ:Việt Nam

Kích thước:A4, F4

Miêu tả:1 mặt nhựa trong cao cấp có thước kẻ