0918439966

Thẻ nhân viên miết TL 107,108

Thẻ nhân viên miết TL 107,108

Mô tả:Chất liệu nhựa
PP cao cấp

Xuất xứ:Trung Quốc

Đơn vị tính:Chiếc