0918439966

Thẻ nhân viên miết 207,208

Thẻ nhân viên miết 207,208

Mô tả:Chất liệu nhựa
PP cao cấp

Xuất xứ:Trung Quốc

Đơn vị tính:Chiếc