0918439966

Pin Panasonic

Pin Panasonic
Xuất xứ:Việt Nam
Quy cách:size D
Đóng gói:2 viêm/vỉ
Đơn vị: đôi
Cách dùng:Dùng cho điều kirnt ti vi, đồng hồ…..