0918439966

Nam châm dính bảng to

Nam châm dính bảng to

Vỉ 12 nam châm gắn bảng nhiều màu Số lượng: 6 chiếc/vỉ

Kích thước: đường kính 40mm

Màu sắc: xanh lá, xanh lam đậm, đỏ, vàng.