0918439966

Nam châm dính bảng nhỡ

Nam châm dính bảng nhỡ

Vỉ 12 nam châm gắn bảng nhiều màu Số lượng: 8 chiếc/vỉ

Kích thước: đường kính 30mm

Màu sắc: xanh lá, xanh lam đậm, đỏ, vàng.