0918439966

Máy tinh Deli 1222

Máy tinh Deli 1222

Xuất xứ:china

Kích thước:106*173mm