0918439966

Máy tính Casio DF 120MS

Máy tính Casio DF 120MS

Xuất xứ:Japan

Kích thước:145*213mm