0918439966

Hồ khô Mic

Gọt chì 0592

Đóng gói:10 lọ/lốc

Xuất xứ:Việt Nam