0918439966

Giấy phân trang 5 mầu

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 3 mầu, 80 tờ/tập

kích thước: 12mm x 45mm

Đơn vị tính: tập