0918439966

Giấy phân trang 5 mầu Deli

Xuất xứ:china

Quy cách : 5 mầu, 100 tờ/tập

kích thước: 12mm x 45mm

Đơn vị tính: tập