0918439966

Giấy nhắn “3x 4” (7,6x 10,2 cm)

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 100 tờ/tập

Mầu : Vàng

Đơn vị tính: tập