0918439966

Giấy ép Plastic A5 mỏng

Giấy ép Plastic A5 mỏng

Xuất xứ:china

Kích thước:149mmx210mm

Đóng gói:100 tờ/ tập

Màu sắc:Trong