0918439966

Giấy ép Plastic A4 dầy

Giấy ép Plastic A4 dầy

Xuất xứ:china

Kích thước:210mmx297mm

Đóng gói:100 tờ/ tập

Màu sắc:Trong