0918439966

Giấy ép plastic A3 dầy

Giấy ép plastic A3dầy

Xuất xứ:china

Kích thước:297mmx420mm

Đóng gói:100 tờ/ tập

Màu sắc:Trong