0918439966

Giấy Decan A4

Giấy in màu nhãn dán 1 mặt (decal)

Kích thước A4 (21 x 29.7cm)

100 tờ/xấp

Xuất xứ:Việt Nam