0918439966

Ghim cài C62 L1

Ghim cài C62 L1

– Xuất xứ:China
– Đóng gói:100 chiếc/hộp
– Sử dụng đểkẹp giấy