0918439966

Ghim cài C32

Ghim cài C62 L1

– Xuất xứ:China
– Đóng gói:100 chiếc/hộp, 10 hộp/lốc
– Sử dụng đểkẹp giấy