0918439966

File nan 1 ngăn Duli

File nan 1 ngăn Duli

Kích thước:8x25x29cm

Miêu tả:Chất liệu nhựa

Mầu:xanh, trắng,vàng

Xuất xứ:Trung Quốc