0918439966

Dập ghim số 3 Hand (25 sheet)

Dập ghim số 3 Hand
(25 sheet)

Miêu tả:sử dụng ghim 24/6

Mầu:xanh, đỏ, vàng,đen

Xuất xứ:china