0918439966

Dập ghim Plus-10E

Dập ghim Plus-10E

Miêu tả:Sử dụng đạn ghim số 10

kích thước:2x10cm

Mầu:xanh, đỏ, vàng

Xuất xứ:japan