0918439966

Dao trổ nhỏ SDI 0404

Dao trổ nhỏ SDI 0404

Kích thước:1cmx14cm

Miêu tả:Dùng lưỡi SDI 1403,Deli 2012

Mầu:Xanh,đỏ

Xuất xứ:Trung Quốc