0918439966

Đạn ghim KW-TriO 24/6

– Làm từ chất liệu thép, đảm bảo độ cứng chắc.

– Phục vụ thuận tiện trong quá trình kẹp bấm tài liệu có số lượng nhỏ.

– Đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng

– sử dụng Dập ghim 50LA