0918439966

Card Case A4

Xuất xứ:Trung Quốc

Kích thước:10*297mm

Miếu tả:Chất liệu nhựa
trong suốt