0918439966

Bút nước Stalit Thiên Long Gel 12

Bút nước Stalit Thiên Long Gel 12

Xuất xứ:Việt Nam

Ngòi bút:0.8mm

Đóng gói:20c/hộp

Mầu:Xanh,đen, đỏ