0918439966

Bút dạ dầu Thiên Long PM07

Bút dạ dầu Thiên Long PM07

2 ngòi viết ngòi 1: 0.6mm
ngòi 2: 0.8mm

Màu:Xanh, đen, đỏ

Đóng gói:12c/hộp

Xuất xứ:Việt Nam