0918439966

Bút chì Đức 2B,3B,4B

Bút chì Đức 2B,3B,4B

Ngòi 2.3.4B không tấy

Đóng gói:12c/hộp

Xuất xứ:Đức