0918439966

Bút bi Thiên Long TL027

Bút bi Thiên Long TL023

Xuất xứ:Việt Nam

Ngòi bút:0.5mm

Đóng gói:20c/hộp

Mầu:Xanh,đen, đỏ