0918439966

Băng dính giấy 1,5cmx11ya

Băng dính giấy 1,5cmx11ya

Đườn kính:1.5cmx11ya

Đóng gói:20 cuộn/cây

Xuất xứ:Việt Nam