0918439966

Pin tiểu Energiner

Pin tiểu Energiner
Xuất xứ:China
Quy cách:AA,AAA
Đóng gói:2 viêm/vỉ
Đơn vị: đôi
Cách dùng:Dùng cho điều kirnt ti vi, đồng hồ…..