0918439966

Máy tính Casio AX120B

Máy tính Casio AX120B

Xuất xứ:Japan

Kích thước:145*213

Miêu tả:Máy tính số 14