0918439966

Giấy in cuộn A0

– Lõi : 5,2cm & 7,6cm

– Màu : trắng

– Đơn vị tính: cuộn

– Xuất xứ: Việt Nam