0918439966

Găng tay ngón cao su Tru.Fit Size S (1440 Cái/Túi) không vành