0918439966

Dao trổ to SDI 0423

Dao trổ to SDI 0423

Kích thước:3,5x16cm

Miêu tả:Dùng lưỡi SDI 1404,Deli 2011

Mầu:Xanh,đỏ

Xuất xứ:China