0918439966

Đạn ghim Plus số 3

Đạn ghim Plus số 3

– Sản phẩm gồm 01 hộp to/20 hộp nhỏ/20.000 đạn ghim.

– Đạn ghim số 3 kích thước nhỏ sử dụng cho dập ghim (bấm kim)